Drymanager S3

Kosteusongelmia sisäilmassa

Yli n 80% RH kosteus aiheuttaa homeen lisäksi sieni-, laho ja bakteerikasvua.  Homeen kasvu tapahtuu kun kosteus ylittää 80% RH ja lämpötila on 0 - 50 o C välillä. Korkeampi lämpötila tietää nopeamman kasvun näkyväksi  homeeksi.  Hetkittäinen sade ei aiheuta ongelmia, vaan pitkäaikaisemmat kosteudet. Rakennusten kannalta home on ongelmallinen. Ihmisillä voi olla homeen lisäksi muita kosteusperäisiä ongelmia. Drymanager S3 toteuttaa asiakkaan toivoman kosteusvalvonnan tilausvaiheessa, ja se voidaan helposti päivittää myöhemmin.

Homeen poisto ensiksi!

Jos sisällä on hometta - näkyvää tai homeen hajua, ne pitää poistaa ennen Drymanageri S3:n käyttöä. Käytä asiantuntijia hyväksi!

Drymanager  mittarina

Drymanager S3 loki tarjoaa mittaustietoja. Lokista voidaan tarkistaa pitkän ajan kosteutta, eli jääkö kosteus rakenteisiin. Tämä kertoo mittaajalle onko homeelle edellytyksiä tai ei.  Luotettavin tulos tilan kosteuskäyttäytymisestä saadaan kun kosteutta  mitataan eri vuodenaikoina tarpeeksi pitkät jaksot jotta säätilan vaihtelut kosteustasoon tilassa saadaan selvitettyä. Kosteuden kohoamisen syy onkin tärkeää selvittää jotta voidaan ryhtyä oikeisiin toimenpiteisiin, eikä varmuuden vuoksi korjata rakenteita jotka ovatkin kunnossa.  Drymanager S3 mittaustyökaluna toimii alla näkyvä loki.  Kuvan mukainen loki siirtyy  USB tikkuun, kun se liitetään DM:ään. USB tikussa on oltava muistitilaa >2 Mbit,  USB tikku poistetaan kun DM:n vihreä ledi syttyy. Csv-lokin voi lukea taulukko-ohjelmilla tai tekstieditorilla, joko PC:lla tai OTG-tabletilla.  Csv erottimena toimii puolipiste.  Loki näyttää korkeimman kosteusarvon kirjoitusvälin aikana. Loki säilyy DM:ssä koko tuotteen elinajan.  

Lisätietoa tietokonekäytöstä

Windows voi ehdottaa skannausta tms. Tätä ei tarvitse tehdä Loki avataan kaksoisklikkaamalla, jolloin vastaava toimistosovellus (esim. Excel) avautuu Excel tms : Powered sarakkeen keskiarvon avulla saadaan virrankulutus, kun tiedetään lämmittimen ottoteho, esim AVERAGE ( C2 ; C3000) Excel tms : Pitkän ajan kosteutta näyttävä kuvio voidaan piirtää Humidity ja Date sarakkeissa annetujen tietojen avulla Virtakatkosten jälkeen kello ei välttämättä enää näytä oikea kelloaikaa
Lähde : Ympäristöministeriön homekorjaustyömaan kosteudenhallinta http://slideplayer.biz/slide/11325056/

Kosteuden hallinta